imkanlar
ERASMUS+ Programı Tarafından Desteklenen Projemiz

   Doç.Dr. Özge CORDAN ve Dr. Demet ARSLAN DİNÇAY Yürütücülüğünde  Hazırlanan “Practicing Universal Design Principles In Design Education Through a CAD-Based Game” Adlı Proje ERASMUS+ Programı Tarafından Desteklenmiştir.

   İç Mimarlık Bölümü öğretim üyeleri ve Doç. Dr. Özge CORDAN ve Dr. Demet ARSLAN DİNÇAY yürütücülüğünde  hazırlanan ‘Practicing Universal Design Principles In Design Education Through a CAD-Based Game’ adlı proje,  AvrupaBirliği'nin eğitim, gençlik ve spor alanındaki hibe programı olan ERASMUS+ PROGRAMI kapsamında 2017 YILI ERASMUS+ ANA EYLEM 2 YÜKSEKÖĞRETİM ALANI STRATEJİK ORTAKLIKLAR (KA203)  kategorisinde desteklenmeye uygun bulunmuştur.

   Eylül 2017’de başlayacak proje 36 ay süreli olup, projenin toplam bütçesi 4.525.000 Avro’dur. Projede İstanbul Teknik Üniversitesi’nin(İTÜ) koordinatörlüğünde, 4 ülkeden 6 üniversite ile  2 STK  paydaş olarak yer almaktadır. 
İTÜ Proje Ekibi; Doç. Dr. Özge Cordan, Dr. Demet Arslan Dinçay, Öğr.Gör.Dr. Çağıl Yurdakul Toker, Ar. Gör.Elif Belkıs Öksüz ve Gizem Vayvay’dan oluşmaktadır.
 
   Proje ile mimarlık ve tasarım öğrencilerinin teorik olarak edindikleri evrensel tasarım prensiplerini CAD ortamında deneyimlemelerini sağlayacak bir yazılımo luşturulacaktır. Farklı ülke üniversitelerinde ki mimarlık ve tasarım fakülteleri öğrencilerinin ,evrensel tasarım konusundaki bilgi düzeylerinin ölçülmesi ve farkındalıkların artırılması ana amaçtır. Yazılım, geleceğin tasarımcılarına artırılmış gerçeklik ile içselleştirebilecekleri bir deneyim ortamı sunacaktır. Projenin alan çalışmaları ortak ülkelerde yer alan, engelli ve engelsiz öğrencilerin birlikte kullandıkları orta öğretim kurumları olarak belirlenmiştir. Bu yolla engelli bireylerin ilk sosyalleşme mekanından başlayarak gelecekte herkes için yaşanabilir mekanlar tasarlama konusunda bir adım daha atılması hedeflenmektedir.